Örnek Blog Başlığı

Ülkemizde Ceza Davaları

Herkes bilmediğinden korkar. 

Hakkında adli bir soruşturma olan bir kişinin karşılaşması muhtemelen süreci kısaca özetlemek gerekirse,

 soruşturmanın başlanması ile beraber öncelikle kolluk (emniyet veya jandarma) ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından suç şüphesi altında olan kişinin ifadesi alınır. sonrasında C. Savcısı iddiaları dava açmaya yeter görürse iddianame düzenleyerek dava açar. 

Dava açılan mahkeme iddianameyi kabul edip yargılama safhasına geçer, ya da iddianamede kanuni eksiklikler varsa Savcılığa iade ederek eksikliğin giderilmesini ister. 

İddianamenin kabulünden sonra mahkeme duruşmaya hazırlık tutanağı da denilen tensip zaptı düzenler, burada duruşma günü ve duruşmaya kadar getirtilmesi gereken evraklar varsa onlar getirtilir. 

Ceza yargılamasında savunma usul olarak sözlü yapılır ve hakim sözlü beyanları tutanağa geçirir. 

ardından dosyadaki eksikler tamamlanmışsa hüküm kurar. 

bu hükme karşı aleyhinize bir hüküm tesis edilmiş ise , ilk olarak istinaf mahkemesi olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere mahkemeye dilekçe verilir. istinaf mahkemesi 5 yıla kadar olan cezalarda nihai merci olarak karar verir, yani verdiği karar kesindir. 

İstinaf mahkemesine gidilen kararda tesis edilen ceza miktarı 5 yıldan fazlaysa bu defa bu karara karşı temyiz mahkemesi olan Yargıtay'a başvurulur. 

Hususen belirtmek isterim ki hak kaybına uğramamanız adına hukuki süreçlerinizi, konusunda uzman bir avukatla takip etmeniz her zaman lehinize bir durum olacaktır. 


saygılarımızla...


Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin