İş Kanunu

İŞ KANUNU

4857 Sayılı Iş Kanunu, işçi ve işverenlerin çalışma ortamlarındaki haklarını ve sorumluluklarını düzenlemek amacı ile 2003 yılında yürürlüğe girmiş, zaman içerisinde üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

İş Kanunu, 4. Maddesinde ifade edilen iş yerlerinin dışında kalan tüm iş yerlerinde 4857 Sayılı Kanunun hükümleri istisnasız olarak uygulanmaktadır.

Temel ilke, ilişki, şekil, usûl, hak, sorumluluk, ceza, iş güvenliği, izin, ücret, çalışma, iş sözleşmesi, sözleşme çeşitleri hakkında tanım ve açıklamalar 4857 Sayılı iş Kanunu’nda düzenlenmiştir.

  • 4857 Sayılı Iş Kanunu, tüm değişiklikleri ile birlikte en güncel tam metni için tıklayınız.
  • 4857 Sayılı Iş Kanunu, tüm değişiklikleri ile birlikte en güncel maddeli metni için tıklayınız.

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin